ส่วนแบ่งการตลาด ครึ่งปีแรก 2564 (เดือนมกราคม – มิถุนายน) ตารางผ่อน ดาวน์ รถยนต์

ส่วนแบ่งการตลาด รถยนต์ คือ ปริมาณรถยนต์ในตลาดที่ซื้อขายกันในประเทศ ของแต่ละยี่ห้อ แยกเป็น ประเภทตามนี้ ตลาดรถยนต์รวม ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ตลาดรถกระบะ ตลาด Pure Pick up

ส่วนแบ่งการตลาด

ส่วนแบ่งการตลาด รถยนต์ รวม

TOYOTA
117,185 คัน
HONDA
36,586 คัน
ISUZU
42,715 คัน

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 373,191 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%                            

อันดับที่ 1 โตโยต้า 117,185 คัน เพิ่มขึ้น 24.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 31.4%
อันดับที่ 2  อีซูซุ 93,165 คัน เพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนแบ่งตลาด 25.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 42,715 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนแบ่งตลาด 11.4%
ส่วนแบ่งการตลาด รถนั่ง

ส่วนแบ่งการตลาด รถยนต์ นั่งส่วนบุคล

HONDA
36,586 คัน
TOYOTA
29,703 คัน
NISSAN
11,294 คัน

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 120,351 คัน เพิ่มขึ้น 0.5%                               

อันดับที่ 1 ฮอนด้า 36,586 คัน เพิ่มขึ้น 6.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 30.4%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 29,703 คัน ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 24.7%
อันดับที่ 3 นิสสัน 11,294 คัน ลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 9.4%
ส่วนแบ่งการตลาดรถพาณิชย์

ส่วนแบ่งการตลาด รถยนต์ เพื่อการพาณิชย์

ISUZU
93,165 คัน 36.8%
TOYOTA
87,482 คัน 34.6%
FORD
16,296 คัน 6.4%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 252,840 คัน เพิ่มขึ้น 21.0%               

อันดับที่ 1 อีซูซุ 93,165 คัน เพิ่มขึ้น 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 87,482 คัน เพิ่มขึ้น 36.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 16,296 คัน เพิ่มขึ้น 41.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 6.4%
ส่วนแบ่งการตลาดรถพาณิชย์

ส่วนแบ่งการตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน

ISUZU
93,165 คัน 43.2%
TOYOTA
87,482 คัน 37.6%
FORD
16,296 คัน 8.3%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 196,934 คัน เพิ่มขึ้น 18.3%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 85,021 คัน เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 43.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 74,141 คัน เพิ่มขึ้น 31.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 16,296 คัน เพิ่มขึ้น 41.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 8.3%
ส่วนแบ่งการตลาดรถพาณิชย์

ส่วนแบ่งการตลาด รถยนต์ ประเภทรถกระบะ Pure Pick up

ISUZU
75,629 คัน 44.8%
TOYOTA
61,833 คัน 36.6%
FORD
13,760 คัน 8.1%

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 168,993 คัน เพิ่มขึ้น 13.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 75,629 คัน เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 44.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 61,833 คัน เพิ่มขึ้น 24.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 36.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 13,760 คัน เพิ่มขึ้น 46.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

หากมองโดยรวมแล้วจะเห็นว่า โตโยต้า ครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดที่ 31.4% ของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย แต่หากมองมาที่รถยนต์ส่วนบุคลแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นเก๋งหรือ SUV ก็ตาม จะเห็นว่า ฮอนด้าจะครองตลาดในส่วนนี้ ซึ่งมากถึง 30.4% และถ้ามองไปถึงรถกระบะล่ะก็ จะเห็นได้ชัดว่า โตโยต้า ยังเป็นรอง อีซูซุ อยู่มากนัก อย่างไรก็ดี ทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือ รถกระบะ จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ทางโตโยต้า จะมีส่วนแบ่งของทั้งสองตลาดนี้อยู่พอสมควร แม้ว่าอาจจะไม่ได้ที่ 1 ในทุกตลาด แต่ก็นับว่า ติดอันดับท็อป ในทุกตลาดจริงๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ ศูนย์บริการ ที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆ ของประเทศ เรียกได้ว่ามีทุกจังหวัดเลยทีเดียว