หยุดรถบนทางด่วน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ผิดกฎหมายปรับสูงสุด 1,000 บาท

หยุดรถบนทางด่วน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ผิดกฎหมายปรับสูงสุด 1,000 บาท

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการขับรถบนทางด่วน ต้องมีสติและห้ามขับด้วยความเร็วที่เกินกำหนด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามักจะเห็นรถที่ชอบจอดอยู่บริเวณไหล่ทางอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เราจะมาบอกว่าจริงๆแล้ว ห้าม !! หยุดรถบนทางด่วน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ผิดกฎหมายปรับสูงสุด 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หยุดรถบนทางด่วน โดยไม่มีเหตุจำเป็น ผิดกฎหมายปรับสูงสุด 1,000 บาท

ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 กำหนดว่า “ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถในทางพิเศษ เว้นแต่บริเวณที่มีป้ายอนุญาตให้จอดรถชั่วคราว หรือในกรณีที่รถขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ” หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบดูแลในเขตพื้นที่สามารถจับกุมและออกใบสั่งได้ทันทีเมื่อพบเห็นการกระทำดังกล่าว

ส่วนกรณีที่รถเสียหรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถขับต่อไปได้นั้น ผู้ขับรถจำเป็นต้องแจ้งให้ศูนย์ควบคุมทางพิเศษทราบโดยทันที

ทั้งนี้ การห้ามมิให้ผู้ใดหยุดรถบนทางพิเศษโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางพิเศษทุกราย โดยปัจจุบันกฎกระทรวงกำหนดความเร็วสูงสุดบนทางพิเศษที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ได้จำกัดความเร็วสูงสุดบนทางยกระดับไม่เกิน 100 กม./ชม. (เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ) และทางระดับดินไม่เกิน 110 กม./ชม. (เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ) ซึ่งการหยุดรถโดยไม่มีเหตุจำเป็นบนทางพิเศษอาจเป็นการกีดขวางจราจร และส่งผลให้เกิดอุบัติรุนแรงตามมาได้

ที่มา : Sanook

ข่าวสารเพิ่มเติม