ป้ายทะเบียนรถยนต์แต่ละประเภท มีอะไรบ้าง ?

ในปัจจุบัน การออกรถใหม่ เป็นเรื่องที่ง่ายอย่างมาก ทำให้รถยนต์ในปัจจุบันมีจำนวนเยอะพอสมควร อีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป และทุกท่านสังเกตไหมว่า ทะเบียนรถยนต์ก็แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น สีแดง สีน้ำเงิน หรือแม้กระทั่งสีเขียว เป็นต้น ทั้งนี้เราได้นำข้อมูล ป้ายทะเบียนรถยนต์แต่ละประเภท มีอะไรบ้าง มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน ไปดูกันเลย

ป้ายทะเบียนรถยนต์แต่ละประเภท

ตาม พ.ร.บ รถยนต์ได้ถูกแบ่งออกเป็น 17 ลักษณะ ดังนี้

 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ป้ายสีขาวอักษรดำ
 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ป้ายขาวอักษรฟ้า
 3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ป้ายสีขาวอักษรสีเขียว
 4. รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ป้ายสีขาวอักษรสีแดง
 5. รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ป้ายสีเหลืองอักษรสีแดง
 6. รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน(แท็กซี่) ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ
 7. รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง ป้ายสีเหลืองอักษรสีฟ้า
 8. รถยนต์รับจ้างสามล้อ ป้ายสีเหลืองอักษรสีเขียว
 9. รถยนต์บริการธุรกิจ ป้ายสีเขียวอักษรสีขาว
 10. รถยนต์บริการทัศนาจร ป้ายสีเขียวอักษรสีขาว
 11. รถยนต์บริการให้เช่า ป้ายสีเขียวอักษรสีขาว
 12. รถจักรยานยนต์ ป้ายสีขาวอักษรสีดำ
 13. รถแทรกเตอร์ ป้ายสีแสดอักษรสีดำ
 14. รถบดถนน ป้ายสีแสดอักษรสีดำ
 15. รถใช้งานเกษตรกรรม ป้ายสีแสดอักษรสีดำ
 16. รถพ่วง ป้ายสีแสดอักษรสีดำ
 17. รถจักรยานยนต์รับจ้าง ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ
  นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง) สำหรับติดรถเพื่อขายหรือเพื่อซ่อม
  ป้ายทะเบียนรถทูต ป้ายสีขาวอักษรสีดำ
  ป้ายทะเบียนกราฟิกสำหรับเลขทะเบียนสวยที่นำออกประมูล เป็นรูปทิวทัศน์แต่ละจังหวัด ตัวอักษรสีดำ

พ.ร.บ ขนส่งทางบก ได้แบ่งรถบรรทุก และรถโดยสาร ดังนี้

รถโดยสาร

 1. รถโดยสารประจำทาง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 10-19 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ
 2. รถโดยสารขนาดเล็ก เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 20-29 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ
 3. รถโดยสารไม่ประจำทาง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 30-39 ป้ายสีเหลืองอักษรสีดำ
รถบรรทุก
 1. รถบรรทุกไม่ประจำทาง พื้นแผ่นป้ายสีเหลือง เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 70-79
 2. รถบรรทุกส่วนบุคคล พื้นแผ่นป้ายสีขาว เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย 80-89

ทุกท่านคงทรายแล้วใช่ไหมว่า ป้ายทะเบียนรถยนต์แต่ละประเภท มีอะไรบ้างโดยทุกท่านลองสังเกต ดูทะเบียนแต่ละประเภทดูว่าเป็นทะเบียนประเภทอะไร ถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ ทั้งนี้ การติดแผ่นป้ายทะเบียน ต้องติดให้ถูกต้องตามหลักกฏหมาย โดยติดให้เห็นชัดเจน ห้ามมีการดัดแปลงป้าย หรือลอก ซึ่งการกระทำในดังกล่าวเข้าข่ายผิดตาม พ.ร.บ รถยนต์ พ.ศ. 2552 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนทะเบียนปลอม เข้าข่ายเป็นคดีอาญา ปลอมเอกสาร จำคุก 6 เดือนถึง 5 ปี ปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาท ยังไงทุกท่านก็ติดแผ่นป้ายทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมายด้วยน้า 

ข่าวสารเพิ่มเติม