ทดสอบยกเลิกไม้กั้น และการจ่ายค่าผ่านทาง บูรพาวิถี เริ่ม 1 ส.ค. 65

ทดสอบยกเลิกไม้กั้น และการจ่ายค่าผ่านทาง บูรพาวิถี เริ่ม 1 ส.ค. 65

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ทำการ ทดสอบยกเลิกไม้กั้น และการจ่ายค่าผ่านทาง บนทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งได้เริ่มไปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้สามารถขับผ่านด่านโดยไม่ต้องหยุดรับบัตร และชำระค่าผ่านทาง ณ ด่านต่างๆ ดังนี้

ทดสอบยกเลิกไม้กั้น และการจ่ายค่าผ่านทาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 • ด่านฯ บางปะกง 2 ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 • ด่านฯ สุวรรณภูมิ 2 ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
 • ด่านฯ บางบ่อ ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
 • ด่านฯ บางวัว ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 • ด่าน ฯ บางนา ก.ม. 6 (ขาออก) ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
 • ด่าน ฯ วงแหวนรอบนอก ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)
 • ด่าน ฯ บางพลี 2 ทิศทางขาเข้า (ชลบุรี-บางนา)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 • ด่าน ฯ บางแก้ว ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
 • ด่าน ฯ บางนา กม.9-3 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 • ด่าน ฯ บางพลี 1 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
 • ด่าน ฯ สุวรรณภูมิ 1 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 • ด่าน ฯ เมือง ใหม่บางพลี ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
 • ด่าน ฯ บางเสาธง ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
 • ด่าน ฯ บางพลีน้อย ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
 • ด่าน ฯ บางสมัคร ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
 • ด่าน ฯ บางปะกง 1 ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)
 • ด่าน ฯ ชลบุรี ทิศทางขาออก (บางนา-ชลบุรี)

โดยด่านทั้งหมดนี้ ผู้ใช้ทางสามารถขับผ่านช่องเก็บค่าผ่านทางได้เลย โดยไม่ต้องหยุดรับบัตร หรือชำระค่าผ่านทาง ณ ด่านที่กล่าวมา หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : Autospinn

ข่าวสารเพิ่มเติม