ข้อห้ามการพ่วงแบตรถยนต์

ข้อห้ามการพ่วงแบตรถยนต์

การพ่วงแบตรถยนต์ เป็นการแก้ไขสถานะการณ์เฉพาะหน้า หรือเป็นแค่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยในปัจจุบันก็ยังมีคนไม่เข้าใจการพ่วงแบตรถยนต์ และยังทำในวิธีที่ผิดๆอยู่ ดังนั้นเราจึงได้นำ วิธีการพ่วงแบต และ ข้อห้ามการพ่วงแบตรถยนต์ มาให้ทุกท่านได้ทราบถึงวิธีที่ถูกต้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อห้ามการพ่วงแบตรถยนต์

ขั้นตอนการพ่วงแบตรถยนต์ที่ถูกต้อง

  1. ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในรถ จากนั้นดับเครื่องยนต์ และนำรถที่ต้องการจะพวงมาอยู่ด้านหน้าฝากระโปรง ให้อยู่ในระยะที่พวงได้
  2. นำสายขั้วบวก (สายสีแดง) ต่อกับขั้วบวกของรถยนต์ที่แบตหมดก่อน จากนั้นนำสายขั้วบวกอีกด้าน ต่อเข้ากับขั้วบวกของอีกคัน
  3. นำสายขั้วลบ (สายสีดำ) ต่อกับแบตคั่วลบกับคันที่มีแบตก่อน จากนั้นนำส่วนปลายอีกข้างหนีบกับโลหะตรงเครื่องยนต์ที่แบตหมดแทน (ห้ามพ่วงกับขั่วลบเด็ดขาด) 
  4. สตาร์ทเครื่องยนต์คันปกติ จากนั้นเร่งเครื่องเล็กน้อย และปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาที จากนั้นสตาร์ทคันที่แบตหมด และลองเร่งเครื่องซักระยะ
  5. ขั้นตอนการถอด ถอดสายขั่วลบจากคันที่แบตหมดก่อน และขั่วลบขั่วบวกของคันปกติ ตามลำดับ

ข้อห้ามการพ่วงแบตรถยนต์

การพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ไม่ควรพ่วง “ขั้วลบ” เข้ากับ “ขั้วลบ” ของรถอีกคันโดยเด็ดขาด เนื่องจากประกายไฟที่เกิดขึ้นอาจสัมผัสกับก๊าซไฮโดรเจนที่ปล่อยออกมาจากแบตเตอรี่เองจนเกิดเป็นอันตรายได้ อีกทั้งยังห้ามก่อประกายไฟ ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ หรือการจุดไฟแช็ค และห้ามนำมือสัมผัสขั้วโดดเด็ดขาด

ข่าวสารเพิ่มเติม