ขึ้นทางด่วนฟรี 28 กรกฎาคม 2565

ขึ้นทางด่วนฟรี 28 กรกฎาคม 2565

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศ ยกเว้นค่าผ่านทาง หรือ ขึ้นทางด่วนฟรี 28 กรกฎาคม 2565 ทั้งหมด 3 เส้นทาง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ทั้งสิ้นจำนวน 1 วัน ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน
ขึ้นทางด่วนฟรี

โดยเป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

ข่าวสารเพิ่มเติม