ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง รับวันหยุด 13 ตุลาคมนี้

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง รับวันหยุด 13 ตุลาคมนี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ประกาศให้ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง รับวันหยุด 13 ตุลาคมนี้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน รวมทั้งหมด 60 ด่าน โดยทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าว ได้แก่

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง รับวันหยุด 13 ตุลาคมนี้
  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าผ่านทางในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในวันหยุด และลดปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่าน

ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง และขอรับความช่วยเหลือบนทางพิเศษได้ที่ EXAT Call Center 1543

ข่าวสารเพิ่มเติม