ขึ้นทางด่วนฟรี รับวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. นี้

ขึ้นทางด่วนฟรี รับวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของการทางพิเศษรวม 3 เส้นทาง ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 1 วัน ซึ่งผู้ที่ขับขี่สามารถ ขึ้นทางด่วนฟรี รับวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. นี้ ได้เลย

ขึ้นทางด่วนฟรี รับวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางรวม 3 สายทาง ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ไปจนถึง 24.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 1 วัน ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

การยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ทั้งยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่าน

ข่าวสารเพิ่มเติม