ขับรถไม่มีใบขับขี่ มีโทษอะไรบ้าง ใบขับขี่หมดอายุขับได้ไหม

ขับรถไม่มีใบขับขี่ มีโทษอะไรบ้าง ใบขับขี่หมดอายุขับได้ไหม

หลายๆ ท่านคงจะยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่ว่า ขับรถไม่มีใบขับขี่ มีโทษอะไรบ้าง ใบขับขี่หมดอายุขับได้ไหม ใบขับขี่หาย หรือชำรุด ต้องทำยังไง ขับรถแบบไม่มีใบขับขี่ประกันจ่ายให้ไหม ลืมพกใบขับขี่แล้วโดนเรียกตรวจต้องทำไงยัง วันนี้เราได้รวบรวมคำตอบมาให้ทุกคนแล้ว ไปดูกันเลย

ขับรถไม่มีใบขับขี่ มีโทษอะไรบ้าง ใบขับขี่หมดอายุขับได้ไหม

ขับรถไม่มีใบขับขี่มีโทษอย่างไร ?

 1. ขับรถไม่มีใบขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. กรณีที่ผู้ประกอบการยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ โทษไม่มีใบขับขี่ประเภท 2 จะต้องปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 3. หากผู้ใดฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
 4. มีใบขับขี่แต่ไม่แสดงให้เจ้าหน้าที่เห็น หรือไม่ได้พกใบขับขี่ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 5. ผู้ใดขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ เนื่องจากหมดอายุ / ถูกสั่งพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ / ถูกยึดใบอนญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 6. ผู้ใดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 7. ขับรถแบบไม่มีใบขับขี่ เพราะให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญาต หรือเครื่องหมายที่ทะเบียนออกให้แก่ตน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ใบขับขี่หมดอายุขับได้ไหม

ใบขับขี่หมดอายุสามารถขับรถได้ แต่ถ้าเจอเจ้าหน้าที่เรียกเมื่อไร อาจจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทางที่ดีแนะนำให้ต่อใบขับขี่โดยเร็ว ซึ่งตอนนี้สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน และหากหมดอายุไม่เกิน 3 ปีจะไม่ต้องสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้งด้วย แต่ถ้าเกิน 3 ปีไปแล้ว ต้องสอบใหม่ทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติเลยล่ะ ถ้าไม่อยากเสียเวลา เสียเงินโดยใช่เหตุ แนะทำให้ทำอย่างถูกต้องจะดีกว่า

ใบขับขี่หาย ชำรุด ต้องทำยังไง

กรณีขับรถไม่มีใบขับขี่ เนื่องจากที่ใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุด ให้เรายื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบ เมื่อได้ใบอนุญาตขับรถที่สูญหายคืน ให้ส่งใบแทนใบอนุญาตขับรถนั้นแก่นายทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้คืน

ขับรถไม่มีใบขับขี่ ประกันจ่ายไหม

หากขับรถแบบไม่มีใบขับขี่แล้วดันเกิดอุบัติเหตุ ทางประกันจะมีการแยกพิจารณาความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป คือ

1. ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายถูก

 • ถ้าทำประกันรถยนต์ประเภท 1 , 2+ , 3+ บริษัทประกันจะรับผิดชอบในส่วนค่าซ่อมรถของผู้ขับขี่ และจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดแทน
 • หากผู้ขับขี่รถไม่มีประกันดังกล่าว จะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีเอง และหากไม่มีใบขับขี่เพิ่ม จะต้องรับโทษความกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรขนส่งทางบก

2. ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่ และเป็นฝ่ายผิด

 • ไม่มีใบขับขี่หรือไม่เคยสอบใบขับขี่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี แต่จะชดเชยความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์นั้น ๆ
 • กรณีที่มีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกมาด้วย ต้องมีการคัดลอกสำเนาเพื่อยืนยัน ทางบริษัทประกันถึงจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี
 • กรณีพกใบขับขี่แต่ใบขับขี่หมดอายุ ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี
 • กรณีใบขับขี่ถูกยึด จะต้องทำการคัดลอกสำเนามายืนยัน ทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณี

ลืมพกใบขับขี่ต้องทำยังไง โชว์รูปถ่ายใบขับขี่ในโทรศัพท์ให้ดูได้ไหม

หากลืมใบขับขี่จะใช้รูปถ่ายใบขับขี่จากโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ดูไม่ได้ แต่สามารถแสดงใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยทางกรมขนส่งได้จัดทำแอปพลิเคชัน DLT QR Licence เพื่อให้เราสามารถเปิดใบขับขี่ออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ดูได้แล้ว

ที่มา : Autospinn

ข่าวสารเพิ่มเติม