กทพ. จ่อเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี

กทพ. จ่อเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. จ่อเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี โดยจะเก็บเงินเป็นจำนวน 25 บาทต่อเดือน โดยจะเริ่มเก็บจากผู้ใช้บัตรที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ภายใน 1 ปี ในเดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

กทพ. จ่อเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี

กทพ. ระบุว่าการให้บริการบัตร Easy Pass จำเป็นต้องจัดหาตัวอุปกรณ์บัตร OBU และบัตรสมาร์ทการ์ดให้กับผู้ใช้งาน โดย กทพ. ได้ให้ผู้ใช้ทางพิเศษใช้บริการได้ฟรี เพียงแต่ต้องเติมเงินค่าผ่านทางในบัตรเท่านั้น ซึ่ง กทพ. ต้องมีการบริหารจัดการในทุกบัญชี จึงขอให้ผู้ใช้บริการควรต้องใช้บริการตามวัตถุประสงค์ที่ขอสมัครไว้ และหากผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะไม่ใช้บัตร Easy Pass เช่น ไปทำงานต่างประเทศ ฯลฯ สามารถติดต่อ กทพ. เพื่อขอยกเลิกการใช้งานได้ และจะได้รับเงินในบัตรคืน

กทพ. จ่อเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี

สำหรับการเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี กทพ. จะเรียกเก็บเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่ไม่ได้ใช้งาน ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือเติมเงินภายใน 1 ปี โดยประกาศดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จากนั้นจะเริ่มเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 25 บาท เฉพาะผู้ใช้บัตรที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

กทพ. จ่อเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี

กทพ. แนะนำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษปีละ 1 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าดูแลบัญชีเดือนละ 25 บาท และเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษอัปเดตบัตร Easy Pass เดิม ให้เป็น Easy Pass Plus เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ M-Flow และ Easy Pass

ทั้งนี้ กทพ. ระบุว่าปัจจุบันมีบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ประมาณ 546,000 บัตร คิดเป็น 25% ของผู้ใช้งาน Easy Pass ทั้งหมดที่มีมากกว่า 2.15 ล้านบัตร และในบัตรจำนวน 546,000 บัตรที่ไม่เคลื่อนไหวนั้น มีถึง 441,556 บัตร ที่ไม่เคลื่อนไหวมากกว่า 2 ปี คิดเป็นจำนวนสูงถึง 81% (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2565)

การยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass

กทพ. จ่อเก็บค่ารักษาบัญชี Easy Pass ที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 1 ปี

ผู้ใช้บริการสามารถนำอุปกรณ์ครบชุดส่งคืน กทพ. โดยจะทำการคืนเงินให้เจ้าของบัญชีผ่านบัญชีธนาคาร (กรณีมีเงินคงเหลือ) ภายใน 20 วันทำการ หากอุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าอุปกรณ์ 330 บาท (OBD จำนวน 300 บาท และบัตร Smart Card 30 บาท)

เอกสารประกอบการยกเลิกบัตรสำหรับบุคคลธรรมดา

  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเจ้าของบัตร
  • อุปกรณ์ Easy Pass และ Smart Card

เอกสารประกอบการยกเลิกบัตรสำหรับนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ 1 ท่าน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีบริษัท
  • อุปกรณ์ครบชุด Easy Pass และ Smart Card

ช่องทางการยกเลิกบัตร Easy Pass ทั้ง 3 ช่องทาง

1. อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่าน ทุกสายทาง
– ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 05.00 – 22.00 น.
2. ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
– วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 14.30 น.
3. ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถบางนา (ขาออก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
– วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 – 15.30 น. (ในกรณีทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงิน เวลา 09.00 – 14.30 น.)

ข่าวสารเพิ่มเติม